Homepage

Ku soo dhawow Axdiga Wax-barashada Summitaanka

Axdiga barashada Summiter Summit, ardaydeena waxay la kulmaan isku dhaf waxbarasho gaar ah iyo fursado kobcinta nolosha dhabta ah.

Waxaan khibrad u leenahay ugu fiican ilaha waxbarashada si ay u bixiyaan doorashada manhajka iyo u abuuraan dariiqa barashada gaarka ah ee arday kasta.
Kooxdayada ku shiray Summit waa horyaalyaal run ah oo leh sanadaha 10 oo hogaaminaya kacaanadan waxbarasho ee Oregon

Samaynta iskaashi lala yeesho qoys kasta iyo bartahu waa mudnaanta koowaad.
Ka caawinta arday kasta inuu ku guuleysto waxbarashadiisa waa himiladeenna ugu sarreysa.

Waa waayo-aragnimadeena, ka go'naanshaha guusha ardayda, iyo dhaqankeena taageerada oo kala soocaya Axdiga Wax-barashada Summitaanka.

Axdiga Barashada Summit waa waxbarasho bilaash ah, oo si buuxda loo aqoonsan yahay iskuulada dadweynaha ee internetka ah ee fasalada K-12.